Wie ben ik?

kindercoachMijn naam is Johanna de Vries.
Samen met mijn man hebben we een melkveebedrijf. Wij hebben drie geweldige dochters. Mijn passie is werken met kinderen.
Met een achtergrond als kleuterleidster en een aantal jaren als hoofdleidster werk ik nu al jaren als leerkracht in het basisonderwijs. Met veel enthousiasme heb ik ervaring opgedaan met alle groepen en werk ik nu met plezier in de middenbouw van het basisonderwijs.

In het onderwijs ervaar ik de kindgesprekken als zeer informatief en waardevol. Ze dragen bij aan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind. Kindgesprekken doe ik als leerkracht met ieder kind afzonderlijk. Als een kind ervaart dat er met oprechte aandacht geluisterd wordt en ervaart dat hij of zij ertoe doet, dan ontstaat er ruimte voor verandering.

Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig: of het nu gaat om kennisontwikkeling of persoonlijk ontwikkeling. Niet alle kinderen met een hulpvraag kunnen thuis en/of op school worden geholpen. Graag wil ik in mijn praktijk een aanzet voor verandering geven zodat kinderen en ouders zelf weer verder kunnen.

Relevante opleiding en bijscholingscursussen die ik heb gevolgd:

Opleiding kindercoach, Sonnevelt Academie

Licentie COACHEE-spel*

Tekencursus

Cursus Dyslexie

Cursus Dyscalculie

Cursus Kinder- en Jeugdpsychiatrie